top of page

خدمات مشاوره برای افراد دارای نیازهای ویژه

Hearing Aid
Disabled Athletes Playing Basketball
Woman Covering Eyes

ا

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

                                                                                                                                                           

 

                                     این مجموعه خدمات مشاوره را برای افراد با ناتوانی جسمی ، افرادی که دارای  بینایی کم و یا کم شنوا هستند، فراهم آورده است

.جلسات  با نرم افزار زوم ارائه می شود که یک سرویس آنلاین و ایمن است 

.برای مشاوره شما همچنین باید بتوانید صدا را بشنوید 

                                     

لطفاً وقت ملاقات را بصورت آنلاین رزرو کنید. ما مشتاقانه منتظر دیدن شما هستیم

افراد دارای معلولیت اغلب با مجموعه ای از احساسات روبرو هستند و تلاطم های مختلف احساسی مانند خلق و خوی پایین، کمبوداعتماد به نفس و یادریافت حمایت های عاطفی از خانواده و شریک زندگی  خود و ...را تجربه میکنند.

اگرچه لازم به ذکر است که بسیاری از آنها نسبت به افراد بدون معلولیت، از نظر پذیرش و مقاومتهای روحی در سطح بهتری قرار دارند.

                            

رضایت از خود ، عشق به خود

 اعتماد به نفس ، مواردی هستند که هنگام  جلسات  رواندرمانی باید بسیار مورد توجه قرار گیرند. بسیاری از شما      از سرکوب های  احساسی، تکرار افکار منفی ، و یا نداشتن رابطهٔ  عاطفی و یا جنسی مناسب رنج میبرید. گرچه این ها بستگی به شرایط فرهنگی، اجتماعی، و حمایتی که دریافت میکنید و شرایط روحی و فردی شما دارد 

bottom of page