top of page
happy-teens.jpg

مشاوره برای نوجوانان              

- نوجوانی دوره ایست که در آن فرد در بالاترین حد میزان انرژی درونی و روحی خود قرار دارد که باید بتواند از آن به بهترین شکل استفاده کند.

 این دوره ، فصل شکوفایی زندگی هر فرد است ،اما مشکلات خاص   خود را دارد. این دوره ، جایی است که نوجوان استقلال را با               

تمام آیندهٔ پیش رو احساس می کند ...

                                                                     

 "چکار میخواهم بکنم؟" ، "چه می خواهم باشم؟" و

 "برنامه های آینده من چیست؟"

شان  ممکن است با شکاف نسلی روبرو شوند.

                                           

همانطور که همهٔ ما می دانیم این مهمترین بخش زندگی هر فرد است.

هر تصمیمی می تواند  وی  را به سمت آیندهٔ متفاوتی سوق دهد.

برخی از شما با برخی مسائل شخصیتی مانند BPD ( اختلال شخصیت دوقطبی)

  و یا افسردگی یا شیدایی جزئی روبرو هستید

ما در اینجا هستیم تا به جهانیان و جامعه خود کمک کنیم 

"شما تمام آینده خود را پیش رو دارید"

اگر فکر میکنید مشاوره با ما میتواند حتی اندکی به شما کمک کند، آنرا از خود دریغ نکنید

bottom of page