top of page

مشاوره و روان درمانی فردی

آیا

برای مدت زمان قابل توجهی افت شدید احساسی پیدا کرده اید؟

احساس اضطراب بیش از حد در ذهن و بدن خود دارید؟ آیا این روی زندگی شما تأثیر می گذارد؟

افسرده هستید یا افسردگی را تجربه می کنید ؟

احساس تنهایی می کنید و باید با کسی صحبت کنید؟

آیا در گذشته حادثه ای دردناک را تجربه نموده اید که رد پایش هنوز در زندگی شما مشهود است؟

آیا از اعتقادات دوران کودکی خود که  در ردیابی و تعقیب زندگی فعلی شما است خسته شده اید؟

احساس درماندگی میکنید؟

ناامید از زندگی خود هستید و رویاهایتان را دنبال نمی کنید؟

آیا مرور تجربیات تلخ و افکار خودآمد منفی شما را خسته کرده؟

احساسات متفاوتی را در روابط خود تجربه می کنید؟ و بعضی اوقات روابط خود را تخریب می کنید؟

فکر می کنید  لازم است تغییراتی در زندگی شما ایجاد کنید اما نمی دانید چگونه؟

به  حل تعارضات شغلی فکر میکنید؟

آیا مدام کار های خود را به تعویق میاندازید؟

مشتاق به یادگیری  مهارت های ارتباط موثر و رهاسازی خشم خود هستید؟

اگر پاسخ شما به هر یک از این سؤالها بله است ، می توانید با یکی از متخصصان ما جلسه ای داشته باشید که خود می تواند به تشخیص مشکلات شما کمک کند و مسیر های جدیدی را پیش رویتان قرار دهد.

"ما باید تغییری باشیم که می خواهیم در جهان ببینیم"

 

گاندی                                                                         

ما به شما اطمینان می دهیم ، اگر دنیای خود را تغییر دهید ، می توانید زندگی همه افراد را در اطراف خود تغییر دهید .

bottom of page