top of page

مشاوره برای افراد همجنسخواه

تعلق داشتن به طیفی از گروه های همجنسخواه خود حس خوبیست ...

آنچه پس از آن مهم است ،  اینست که گاهی اوقات ممکن است از  برخی از جمع های گذشته  احساس جدا افتادگی داشته باشید مثلاً از والدین؛ و به طور خاص اگر والدین شما را هنوز خود واقعی شما را نپذیرفته اند.

و این زمانی است که اضطراب  میتواند به شکل پنهان و یا خود، زندگی فعلی

شما را مختل کند ، چرا که ما  در نهایت ، گاهی  به تأیید شدن نیاز داریم.

همچنین در همین هنگام شما ممکن است با برخی از تضاد هاو مقاومت درونی خود نیز روبرو شوید.سؤالات اساسی در مورد دنیای  درونی  و سبک زندگی جدید خود و همچنین دنیای خارجی و تأثیرات آن بر زندگی و احساسات شما... اگر برخی از اختلالات هیجانی را احساس می کنید یا در زندگی یا روابط خود مشکل دارید ، لطفاً آنرا جدی بگیرید!

 

درمان می تواند کیفیت روابط شما را بهبود ببخشد ،مهارت های ارتباطی و  عملکرد اجتماعی شما را تقویت کندو  همچنین فرصتی برای کشف احساسات جاری و حل نشده در ارتباط با اضطراب فراهم می کند که در غیر این صورت می تواند تأثیر منفی بر تعامل اجتماعی بگذارد.

ما اینجاییم تا  یه شما کمک کنیم.

sharon-mccutcheon-H5mmL4aLW0E-unsplash.j
bottom of page