top of page
Family At Church
Beautiful Girl with Afro
Little Girl
migrants-449857.jpg
Stressed Woman

مشاوره و روان درمانی برای پناهندگان

پناهنده بودن به خودی خود می تواند چالش زیادی را برای زندگی هر فرد به همراه آورد. معمولاً افراد برای دستیابی به یک زندگی بهتر از وضعیت  موجود فرار می کنند ، ممکن است برای دستیابی به امنیت بهتر ، آرامش خاطر ، استرس کمتر و غیره در حال جابجایی باشند ، غالباً تروما و حوادث دردناکی را تجربه نموده اند، احساسات و خشم سرکوب شده در غالب این افراد دیده میشود، کابوس ها ، فوبیا ، ترس های مزمن و حاد ، افکار یا احساسات خودآمد منفی شدید ، شب های بی خوابی ... در کنار همه و همه محیط جدید و نیاز به مقابله با یک فرهنگ متفاوت ....

من فکر نمی کنم که بتوانیم همه اینها را با هم اداره کنیم ، ما به متخصصانی  نیاز داریم تا روایت ما را  با همدلی بشنوند ، و با کمک هم در جلسه درمان بتوانیم راه حلهای جدید به دست بیاوریم.

هر فرد همانطور که همه ما می دانیم متفاوت است ، بنابراین بسته به سیستم اعتقادی ، فرهنگ و تروما یا وضعیت بهداشت روانی که فرد یا خانواده از آن به دست می آیند ، ما آنها را با زندگی و آغاز جدیدی همراه می کنیم.

"ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم و سلامت را به شما هدیه بخشیم"

جلسات مقرون به صرفه برای پناهندگان و همچنین برای افراد کم درآمد در نظر گرفته شده است.

...بیایید با هم صحبت کنیم

bottom of page